วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555


วันพุธที่ ตุลาคม  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย    
       - ช่วยคุมสอบวิชาภาษาไทย ป. 3/4
       -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย    
          - แจกนมให้กับนักเรียน
          -คุมนักเรียนทำเวรประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น