วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเวรต้อนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนห้อง ป.3/1 ในคาบที่สอง


ช่วงบ่าย
       - ทำความสะอาดห้องแนะแนว
       - นัดประชุมสำหรับนักศึกษาฝึกสอน เกี่ยวกับการวางแผนงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) ได้มอบหมายงานไว้

วันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม  2555

ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเข้าเวรเช้าหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

       
ช่วงบ่าย
       - มีการประชุมผู้ปกครองชั้นป.1- ป.ดิฉันได้รับหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนของผู้ปกครองตามสายชั้น ป.3เมื่อเข้าที่ประชุมดิฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้แนะนำตัวให้กับผู้ปกครองของนักเรียนรู้จัก รู้สึกตื้นเต้นมากและดีใจที่วันนี้ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเวรต้อนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนห้อง ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
       - ทำความสะอาดห้องแนะแนว
          -ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป.3/4

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 14 พ.ค 2555

ตอนเช้า    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                 -คุมนักเรียนชั้นป. 3 เก็บขยะบริเวณที่รับผิดชอบ
                       - ช่วยคุณครูต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
                  -ช่วยครูในสายชั้นป.3 นับหนังสื่อและอุปกรณ์การเรียนของแต่ละชั้นเรียนอีกและได้แจกสมุด อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน
ตอนบ่าย
              -ทำความรู้จักกับเด็กนักเรียนชั้น ป.3/4
              -ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมเด็กนักเรียนชั้น ป3/1
ตอนเช้า   -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                 -
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                  -
สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10.00-11.00 นักเรียนชั้น ป.3/4และสอนคาบที่ 3 เวลา 11.00-12.00 ในสัปดารห์แรกแนะนำตัวให้กับนักเรียนในห้องเรียนและให้นักเรียนแนะนำชื่อของตัวเองบอกชื่อจริงและชื่อเล่น                 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)

วัน/เวลา
09.00-10.00น
10.00-11.00น
11.00-12.00น
 12.00-     13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
จันทร์

ภาษาไทย
.3/4
ภาษาไทย
.3/1อังคาร

ภาษาไทย
.3/4
ภาษาไทย
.3/1พุธ

ภาษาไทย
.3/1


ภาษาไทย
.3/4

พฤหัสบดี

ภาษาไทย
.3/4
ภาษาไทย
.3/1ศุกร์

ภาษาไทย
.3/1


ภาษาไทย
.3/4ครูผู้สอน นางสาวตัสนีม   มะแซ