วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555


วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
ช่วงเช้า      
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
            -ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
            -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
  ช่วงบ่าย

          ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์ข้อสอบในรายวิชาภาษา ภาษาไทย 
วันอังคารที่  18กันยายน 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
         -ช่วยแจกนม
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสารข้อสอบ
วันพุธที่ 1กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย    
        -ช่วยแจกนม
      -คุมนักเรียนทำความสะอาด

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 12กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
        -ช่วยแจกนม
       -คุมนักเรียนทำเวร
       - ช่วยพิมพ์รายชื่อเด็กนักเรียน
วันพฤหัสที่ 1กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
       - ช่วยพิมพ์รายชื่อเด็กนักเรียน
    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 09:00-10:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
    - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:45น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย
      -คุมนักเรียนทำเวร
วันศุกร์ที่  1กันยายน  2555 
ช่วงเช้า
          -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
          -ประชุมประจำสัปดาห์
          -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
      -คุมนักเรียนทำเวร
      -ช่วยครูพี่เลี้ยงถ่ายเอกสาร

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่ 3-5 กันยายน 2555
          -ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียนจัดงานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการเปิดงานในครั้งนี้

วันพฤหัสที่ 6 กันยายน  2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - คุมนักเรียนทำความสะอาด        
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3ทั้งหมด
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
       -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่  7 กันยายน2555
ช่วงเช้า
       -ลงชื่อการปฏิบัติการ
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทยตามตารางที่ตังเองได้รับมอบหมาย

ช่วงบ่าย
       - สอนภาษาไทย
       -แจกนม
      -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ช่วงเช้า      
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
           - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
            - สอนภาษาไทยตามที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
            ช่วงบ่าย
    -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
วันอังคารที่  11กันยายน 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
            - สอนภาษาไทยตามที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
ช่วงบ่าย
        - ช่วยกวาดห้องสายชั้น
         -ช่วยแจกนม

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกประจำวัน


วันพุธที่ 1สิงหาคม  2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
        - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1

   ช่วงบ่าย
         สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 13:00-14:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
       -ช่วยแจกนม
       -ร่วมประชุมประจำเดือน
       - จัดป้ายนิเทศวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 6สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า      
         - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทุกห้อง
        - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
            ช่วงบ่าย
           -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
 วันอังคารที่  7สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
         - ช่วยจัดบอร์ดตกแต่งอาคารเรียนใหม่
         - ช่วยแจกนม
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -  คุมนักเรียนทำความสะอาด
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
        - ช่วยซื้อของจัดป้ายนิเทศวันแม่
   ช่วงบ่าย
     -ช่วยจัดบอร์ดวันแม่

วันพฤหัสที่ 9 สิงหาคม2555
        -ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียนจัดแข่งขันทักษะวิชาการ

วันศุกร์ที่  10สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
          -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
          -ประชุมประจำสัปดาห์
          -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
            - ช่วยจัดบอร์ดวันแม่
            -ทำความสะอาดห้องสายชั้น

วันอังคารที่  14สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
        -ทำความสะอาดห้องสายชั้น
      - ช่วยจัดป้ายนิเทศกลุ่มสาระต่างๆ
       - ช่วยจัดบอร์ดตกแต่งอาคารเรียนใหม่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
           - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -  คุมนักเรียนเก็บขยะ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย
       -ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดห้องเรียนจัดบอร์ดวันแม่
       - ช่วยแจกนม
      -คุมนักเรียนทำความสะอาด

วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในสอง
         -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในสาม
   ช่วงบ่าย
      - ช่วยแจกนม
      -ช่วยคุมนักเรียน ป.3/1 ป.3/4 ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 
ช่วงเช้า
          - ลงชื่อการปฏิบัติการ
         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3ทั้งหมด
         - รับเด็กเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
   ช่วงบ่าย
        - ช่วยจัดหนังสือห้องสมุด
       -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
  ิ      -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
   ช่วงบ่าย
        -ร่วมประชุมคณะครู
วันศุกร์ที่  24 สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
           -ประชุมประจำสัปดาห์
           -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
          - ตรวจงาน
ช่วงบ่าย
        -แจกนม
       -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า      
         - ลงชื่อการปฏิบัติการ
        - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4 ทุกห้อง
         - รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          -สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 11:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
            ช่วงบ่าย
          -แจกนม
          -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน
วันอังคารที่  7สิงหาคม 2555
ช่วงเช้า
            - ลงชื่อการปฏิบัติการ
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด
           - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา 10:00-11:00 น. นักเรียนชั้น ป.3/4
          - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 3 เวลา 10:00-11:45 น. นักเรียนชั้น ป.3/1
ช่วงบ่าย
         - ช่วยหนังสือห้องสมุด
วันศุกร์ที่  31 สิงหาคม2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
         -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
         -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         -ประชุมประจำสัปดาห์
          -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
           -ทำความสะอาดห้องแนะแนว
          -คุมนักเรียนทำความสะอาดก่อนกลับบ้าน