วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
ช่วงบ่าย
-ช่วยสอนวิชาลูกเสือนักเรียน ป.3/1 ในคาบที่ห้า
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ
-เข้าร่วมประชุมประจำสีของแต่ละสี
วันจันทร์ที่ 18มิถุนายนและวันอังคารที่ 19 2555
***ลากิจ***
***หมายเหตุ
- ไปลงนามการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.3
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3
- สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สอง
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง
วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/4 คาบที่สอง
-สอนภาษาไทย ป.3/1 คาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
 ช่วงบ่าย
-สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสี่
-ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
-สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
-สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.3
                 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.3
  -สอนวิชาภาษาไทยป. 3/1
-ช่วยช่วยคุมเด็กนักเรียน ป .3
ช่วงบ่าย  
  -สอนภาษาไทยชั้น ป.3/4
 - คุมเด็กนักเรียนทำเวณประจำชั้น  

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555
ดิฉันได้ขอลากิจเนื่องจากต้องเดินทางไปประชุมเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสที่ 7  มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณสายชั้นที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 คาบที่สี่
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.3/1 ในคาบที่ห้า
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
-คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ
       -  ช่วยคุมเด้กนักเรียน  ป 3/1
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดเวรประจำวันก่อนกลับบ้าน
 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
        -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.3/1 ทำเวรประจำวัน
วันอังคารที่  12 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
        -สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.3/1 ทำเวรประจำวันวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
-        ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-        สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
-        สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-        ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.3/1
-        เข้าร่วมประชุมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคารที่  29 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
-        ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-        สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
-        สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-        จัดหนังสือห้องสมุด
-        คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ

วันพุธที่  30 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
-        คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับนักเรียนเข้าห้องเรียน
-        สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สอง
ช่วงบ่าย
-        กวาดห้องแนะแนว
-        ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะครูโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล

วันที่พฤหัส  31 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
-        คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับนักเรียนเข้าห้องเรียน
-         สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สอง
-     สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-          ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.3/1
-        สอนลูกเสือเด็กนักเรียน ป.3/1

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-        ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-        สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-          สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบที่สี่
-        คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ

 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-        ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-        ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
-        รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
-        สอนภาษาไทย ป.3/4 ในคาบสอง
-        สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-        คุมเด็กนักเรียนแปรงฟัน
-        ช่วยกวาดห้องแนะแนว

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับแด็กนักเรียนสายชั้น ป.3 เข้าห้องเรียน
-เข้าสอนภาษาไทย ป.3/4ในคาบที่สอง
-เข้าสอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-เข้าสอนแทนครูประจำชั้น .3/1

วันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับแด็กนักเรียนสายชั้น ป.3 เข้าห้องเรียน
-เข้าสอนภาษาไทย ป.3/4ในคาบสอง
-เข้าสอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน
วันพุธที่  23 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.3 เข้าห้องเรียน
-เข้าสอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
-เข้าสอนแทนครูประจำชั้น .3/1
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสที่  24 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.3เข้าห้องเรียน
ช่วงบ่าย
                -สอนภาษาไทย ป.3/1ในคาบที่สี่
-ช่วยสอนวิชาลูกเสือให้สายชั้น ป.3/1 ในคาบที่ห้า
 -ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน
วันศุกร์ที่  25 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.3เข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.3/1 ในคาบที่สาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยกวาดห้องแนะแนว
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน